Pada kran sebuah bak mandi, jika dibuka penuh (360) maka kecepatan aimya 1 mjam, jika dibuka setengah putaran kecepatan aimya 0,5 m²/jam, jika seperempat putaran kecepatan aimya 0,25 m²/jam, dan seterusnya. Supaya lebih irit penggunaan air leding kran tersebut tidak pernah dimatikan, tetapi hanya dibuka kurang lebih 5º. Pada waktu sehari semalam, berapa m² air yang dikeluarkan?

Back to questions feed

    Link was copied to clipboardhttps://www.appqanda.com/q/4b36cc91-6b6a-4fe9-8267-a87581514b49Dismiss
  • Pada kran sebuah bak mandi, jika dibuka penuh (360) maka kecepatan aimya 1 mjam, jika dibuka setengah putaran kecepatan aimya 0,5 m²/jam, jika seperempat putaran kecepatan aimya 0,25 m²/jam, dan seterusnya. Supaya lebih irit penggunaan air leding kran tersebut tidak pernah dimatikan, tetapi hanya dibuka kurang lebih 5º. Pada waktu sehari semalam, berapa m² air yang dikeluarkan?

    5 days ago